Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR2329 - Høst 2009

Kjære Modernister,

Det blir nødvendig med en endring i undervisningsplanene. Jeg er på Hamsun-konferanse i Moskva, og reiseplanen er blitt endret, slik at jeg IKKE rekker tilbake til fredag formiddag. Det betyr at undervisningen den 9.10. må avlyses. Hele programmet forskyves da med en uke. Vi tar igjen det forsømte på følgende måte: Det er lagt inn en leseuke i uke 44. Den undervisningsfrie fredagen 30. 10. blir i stedenfor erstattet av en vanlig undervisning. På den måten kopmmer vi i havn til den opprinnelig planlagte tiden.

MEN ALTSÅ: Ingen undervisning fredag den 9.10.

Den GODE nyheten er at det betyr utsettelse på innlevering av kvalifiseringsoppgave. dere får en uke ekstra. Innleveringsfristen blir da fredag den 16. 10.

Vi sees. Beste hilsen Per Thomas

5. okt. 2009 23:57

Innlevering av kvalifiseringsoppgave: 9. oktober

2. okt. 2009 15:23

Undervisningen på NOR2329 er flyttet til seminarrom 6 i P.A. Munchs hus i perioden 21/8 til til 16/10.

20. aug. 2009 14:53