Dette emnet er nedlagt

NOR2329 – Epokestudium: Modernisme i nordisk litteratur i det 20. århundre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil gi en generell innføring i modernisme og postmodernisme i et tverrestetisk og internasjonalt perspektiv. Dernest vil utvalgte verk fra nordisk lyrikk og prosalitteratur danne basis for et studium av utviklingen i flere stadier fra ekspresjonisme til postmoderne metalitteratur og parodi.

Hva lærer du?

Studentene får kunnskaper om modernistiske tradisjoner i flere
kunstarter, og tilegner seg ferdigheter i å analysere modernistiske
tekster i en historisk og tverrestetiske kontekst. I tillegg oppøves
evnen til å uttrykke seg presist i det akademiske språkets register.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til bachelorprogrammet i litteraturstudier eller Lektor- og adjunktprogrammet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles med masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn uten mellomrom), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (ca. 18.400 tegn uten mellomrom).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring:nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk