Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR2346 - Høst 2006

Sensur: mandag 18. desember kl 13:00

11. des. 2006 14:43

EKSAMEN: UTLEVERING OG INNLEVERING

Eksamensoppgaven utleveres og besvarelsen innleveres på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. Tidspunkt for utlevering og frist for innlevering er kl 13:00. Eksamensoppgaven publiseres samtidig på semestersiden.

Besvarelsen skal leveres i tre eksemplarer. Hvert eksemplar skal være stiftet, og vi ber om at oppgavene ikke leveres i plastmapper.

Oppgaveframside skal inneholde oppgavetittel, emnekode med emnetittel, semester, år og faglærer. Kandidatnummer skal være i øverste høyre hjørne.

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven.

Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb. Egenerklæring i ett eksemplar på eget ark skal leveres sammen med oppgaven."Obligatorisk erklæring vedr. fusk": http://www.hf.uio.no/kvalitetsreform/obligerklaering

24. nov. 2006 11:00

Pensum i teori får studentene i kopi første gang på kurset.

23. aug. 2006 16:29