Dette emnet er nedlagt

NOR2351 – Sjangerstudium: Romanen og det postnasjonale - fra Drageløperen til Armand V

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminaret setter fokus på romansjangeren og romanens relasjon til det nasjonale og postnasjonale. Romaner som Khaled Hosseinis Drageløperen og Rohinton Mistrys Balansekunst beskriver nasjoners problematiske tilblivelsesprosess, deres etniske sammensatthet og sosiale og politiske utfordringer. I dagens globaliserte verden blir slike romaner internasjonale bestsellere. I mer veletablerte nasjoner, som de nordiske, trives den såkalte korrigerende nasjonalromanen.
Vi skal lese nordiske og internasjonale romaner for å studere hvordan tekstene ”samskriver” nasjoners medlemmer på tvers av etnisitet, klasse og kjønn. Både innhold og form kommer under lupen, inklusiv narrativ struktur, (ofte kjønnsbaserte) metaforer og allegorier, og den implisitte relasjonen mellom forfatter, forteller og leser. Teoretisk danner Benedict Andersons teori om nasjonen som et forestilt fellesskap grunnlag, men vi skal også innom Mikhail Bakhtin, Homi Bhabha og andre.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg kunnskaper om romanens særtrekk og om dens historiske utvikling. Fokus er på romanens relasjon til det nasjonale og globale i dag. Studentene praktiserer å lese nasjonal litteratur i et komparativt og internasjonalt perspektiv. Videre oppøver de sin evne til å nærlese og kontekstualisere litteratur, og til å argumentere og formulere seg skriftlig og muntlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har avlagt eksamen i NOR1300 eller tilsvarende emne

Undervisning

Det gis 28 timers undervisning. Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2010

Eksamen

Høst 2010

Undervisningsspråk

Skandinavisk