Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR2366 - Vår 2007

Sensur er klar innen tre uker etter eksamen. Eksamensresultatet kan du finne i studentweb.

10. mai 2007 16:29

EKSAMEN: UTLEVERING OG INNLEVERING

Eksamensoppgaven utleveres og besvarelsen innleveres på ekspedisjonskontoret, 1. etasje Henrik Wergelands hus. Tidspunkt for utlevering og frist for innlevering er kl 13:00. Eksamensoppgaven publiseres også på semestersiden kl 13:00.

Besvarelsen skal leveres i tre eksemplarer. Hvert eksemplar skal være stiftet, og vi ber om at oppgavene ikke leveres i plastmapper.

Oppgaveframside skal inneholde oppgavetittel, emnekode med emnetittel, semester, år og faglærer. Kandidatnummer skal være i øverste høyre hjørne.

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av oppgaven.

Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb.

Ett eksemplar av "Obligatorisk erklæring vedr. fusk" skal leveres sammen med oppgaven: http://www.hf.uio.no/kvalitetsreform/obligerklaering

Kl 14:00 - 14:30 holdes et møte med faglærer, der det er mulig å stille spørsmål om eventuelle uklarheter ved oppgaveformuleringen.

7. mai 2007 17:46

Som avtalt sist blir det altså en ekstra undervisnings- eller veiledningsdag: Torsdag 10 mai kl. 14.00 på grupperom 3 i Georg Sverdrups hus.

19. apr. 2007 13:26