Semesterside for NOR2400 - Høst 2019

Dette emnet har muntlig eksamen i uke 50. Alle som har andre eksamener denne uka, bes sende e-post om dette til studiekonsulent (nina.kulsrud@iln.uio.no') innen 20. oktober, slik at vi kan sette opp en kollisjonsfri plan. Disse e-postene blir ikke besvart. Muntligplanen sendes ut 1-2 uker før eksamen.

8. aug. 2019 09:48