Noveller 1880–2013

På dette kurset skal vi studere ulike realiseringer av novellesjangeren fra perioden 1880 til 2013.

I tillegg til novelleteori av ulike teoretikere samt en del litteraturvitenskapelige analyser, inkluderer pensumet noveller av Alexander Kielland, Amalie Skram, Sigrid Undset, Olav Duun, Cora Sandel, Torborg Nedreaas, Tarjei Vesaas, Liv Køltzow, Bjørg Vik, Kjell Askildsen, Hans Herbjørnsrud, Bjarte Breiteig, Johan Harstad, Gunhild Øyehaug, Merethe Lindstrøm, Mikkel Bugge, Ingvild H. Rishøi og Lars Saabye Christensen. 

Kurset vil etablere kunnskap om novella som sjanger gjennom studiet av hvordan sjangeren er blitt oppfattet i teori og praksis: Vi vil koble normative definisjoner opp mot nærlesning av en rekke noveller av mange og ulike forfattere. Vi vil lese enkeltnoveller av noen forfattere (Kielland, Skram, Undset, Duun, Køltzow, Vik, Herbjørnsrud, Saabye Christensen, Øyehaug og Bugge) og hele novellesamlinger av andre forfattere (Sandel, Nedreaas, Vesaas, Askildsen, Breiteig, Harstad, Lindstrøm og Rishøi). Gjennom nærlesning og ulike komparative undersøkelser vil vi konsentrere oss om sjangertrekk og sjangerbrudd, samt det særegent litterære ved hver enkelt novelle/novellesamling.
Novella anses ofte som underlegen romanen. Hvorfor er det slik? Andre (deriblant Clare Hanson) ser derimot novella som mer litterær enn romanen. Dette er to av flere påstander/holdninger vi stadig skal diskutere gjennom kurset. Vi vil også dra veksel på ikke-sjangerspesifikke teorier av blant andre Martha Nussbaum.
 

av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Publisert 18. des. 2015 11:02