Fiksjon og faksjon – ca. 1814–1870

Kort om emnet

Emnet vil ta for seg fiksjonstekster og litterær sakprosa fra tidsrommet 1814-1870. Vi skal studere fiktive fortellinger og andre sjangre som benytter fortelling: reisebeskrivelser, journaler, selvbiografiske tekster og brev. Forfattere vi skal lese tekster av, omfatter Wergeland, Welhaven, Collett, Asbjørnsen, Bjørnson, Vinje, Ibsen, Hanna Winsnes, Christiane Koren, Almqvist o.a. Vi skal også lese noen samtidige artikler om litteratur (fiksjonslitteratur, eventyr).

Hva lærer du?

  • Emnet skal gi studentene økt viten om relevant sjangerteori og om hvordan slik teori kan anvendes i tekstanalyser.
  • Emnet skal gi studentene breddekunnskap om fortellende tekster fra et visst tidsrom, herunder også litteraturhistorisk kunnskap
  • Emnet skal gi innsikt i noen særlige debatter, som debatten om eventyrenes språkform.
Publisert 22. nov. 2016 13:46