Lyrikk

Kort om emnet

Når blir et dikt et dikt? Og er et dikt det samme i dag som for 200 år siden? Emne konsentrerer seg om lyrikk som diktart og retter særlig oppmerksomheten mot samtidslyrikkens mange sjangrer og former. Foruten at vi tar for oss et utvalg av diktene som inngår i NRKs liste over 100 beste norske dikt, leser vi dikt av noen av Norges og Nordens fremste samtidslyrikere, så som Øyvind Rimbereid, Tua Forsström, Steinar Opstad, Kristin Berget, Göran Sonnevi og Hanne Bramness. I løpet av semesteret får vi også besøk av poet Steinar Opstad.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene økt viten om samtidslyrikk, om lyrikkteori og om lyrikkanalyse.
Emnet skal gi studentene innsikt i noen av de lyrikkdebattene som foregår i og utenfor Norden.
Emnet skal gjøre studentene i stand til å delta i faglige diskusjoner om lyrikk.

Publisert 27. okt. 2017 09:10 - Sist endret 27. okt. 2017 09:10