Semesterside for NOR3090 - Vår 2018

Besvarelsene deres skal kandidatnummereres. Dere vil finne kandidatnummeret i StudentWeb senest torsdag 24. mai.

På følgene side kan dere lese mer om oppgaveinnlevering ved ILN. Her vil dere også finne en mal til forsiden:

http://www.hf.uio.no/iln/studier/ressurser/innlevering/


På følgende side kan dere lese om oppgaveinnlevering i INSPERA:

http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera-innlevering/

22. mai 2018 11:09

Her kan du søke om veileder

Du skal lage en prioritert liste på tre personer. Les veiledningskatalogen nøye først slik at du er sikker på hvilke tema du ønsker å skrive om og hvilke av veilederne som kan veilede deg.

Svar på søknad publiseres 31.01.2018.

18. jan. 2018 11:55