Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan Dei ti fyrste vekene …

Undervisningsplan

Dei ti fyrste vekene blir den allmenne delen av pensum gjennomgådd etter planen nedanfor. Her vil også problemstillingar frå spesialpensumet bli dregne inn i den monn det er naturleg.

11. til 13. veke er undervisningsfri periode, da studentane skal lesa spesialpensum og arbeida med emneoppgåva, som skal skrivast innanfor spesialpensumet med bakgrunn i det allmenne teoripensumet.

Dei to siste vekene blir brukte til å ta opp utvalde emne frå spesialpensumet etter ønske frå studentane.

Den korte øvingsoppgåva skal vera ein munnleg presentasjon i ei av dei fyrste ti undevisningsvekene. Emnet skal vera anten teoretisk med utgangspunkt i det allmenne pensumet, eller det kan vera ei drøfting av eit spesifikt empirisk problem innanfor historisk syntaks.

Vekeplan: [Merk datoane 09.09. og 14.10]

25.08. Bakgrunn og perspektiv Faarlund: Revolusjon i lingvistikken, kap. 2 Lightfoot: The Development of Language, kap. 1

08.09. Teorigrunnlag Faarlund: Revolusjon i lingvistikken, kap. 3

09.09. Språktileigning. Reanalyse Faarlund: Revolusjon i lingvistikken, kap. 5.2 Lightfoot: The Development of Language, kap. 3

15.09. Parameterteori Lightfoot: The Development of Language, kap. 4 Roberts & Roussou: Syntactic Change, kap. 1

22.09. Verbalkategoriar Roberts & Roussou: Syntactic Change, kap. 2

29.09. Underordna setningar Roberts & Roussou: Syntactic Change, kap. 3

13.10 Innlevering av øvingsoppgåver

13.10. Nominalfrasar Roberts & Roussou: Syntactic Change, kap. 4.0-4.2

14.10. Nominalfrasar Roberts & Roussou: Syntactic Change, kap. 4.3-4.7

20.10. Grammatikalisering van Gelderen: Grammaticalization as Economy, kap. 2 Faarlund: Grammatikalisering av ordstilling

27.10. Grammatikalisering Hopper & Traugott: Grammaticalization Faarlund: A mentalist interpretation of grammaticalization theory

Veke 44-46 Leseperiode

24.11, 01.12. Spesialpensum. Tema knytte til semesteroppgåva

Publisert 20. juni 2005 17:17 - Sist endra 14. nov. 2005 16:03