Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

I. Allmenn del

Faarlund, J.T. 1990: Syntactic Change. Towards a Theory of Historical Syntax. (Trends in Linguistics. Studies and Monographs 50) Berlin: Mouton de Gruyter. (Kap. 1, 2)

Faarlund, J.T. 2005. Revolusjon i lingvistikken: Noam Chomskys språkteori. Oslo: Det Norske Samlaget. (Kap. 2, 3)

Lightfoot, D. W. 1999: The Development of Language. Acquisition, Change, and Evolution. Oxford: Blackwell. (Kap. 1, 3, 4)

Roberts, I., Roussou, A. 2003. Syntactic Change. A Minimalist Approach to Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press. (Kap. 1, 2.0-2.2)

Gelderen, Elly van. 2004. Grammaticalization as Economy. Amsterdam: John Benjamins. (Kap. 2)

Faarlund, J.T. 2003. Reanalyse og grammatikalisering i norske infinitivskonstruksjonar. I: J. T. Faarlund (red.) Språk i endring. Indre norsk språkhistorie. Oslo: Novus.

Faarlund, J.T. 2002. Grammatikalisering av ordstilling. Moen, I. et al.: MONS 9. Utvalgte artikler fra Det niende møtet om norsk språk i Oslo 2001. Oslo: Novus.

Heine, Bernd. 2003. Grammaticalization. Brian D. Jospeh & Richard D. Janda (red.) The handbook of historical linguistics. Oxford: Blackwell.

Newmeyer, F.J. 1998: Language Form and Language Function. Cambridge, Mass: MIT Press. (Kap. 5)

Faarlund, J.T. 2005. A mentalist interpretation of grammaticalization theory (manus).

Norde, M. 2001. Deflexion as a counterdirectional factor in grammatical change. L. Campbell (red) Grammaticalization: a critical assessment (Special issue of Language Sciences 23(2-3)).

II. Spesiell del

Ca. 100 sider valde innanfor studentens eigen studieretning etter avtale med faglæraren. Både oversynsverk og spesialstudiar bør vera med.

Framlegg til pensum i nordisk:

Faarlund, J. T. 2002. Syntactic development from Old Nordic to Early Modern Nordic. O. Bandle et al. (red.): The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages, vol. 2. (Handbooks of Linguistics and Communication Science). Berlin: Mouton de Gruyter, 1149-1161. (Kap. 127)

Faarlund, J. T. (2001): "The notion of oblique subject and its status in the history of Icelandic." I: J. T. Faarlund (ed.), Grammatical Relations in Change, 99-135. Amsterdam: John Benjamins.

Enger, H. O. 2003. Skandinavisk -s(t) en gang til: grammatikalisering fra klitikon til avledningsaffiks. J.T. Faarlund (ed.), Språk i endring. Indre norsk språkhistorie. Oslo: Novus.

Vannebo, K.-I. 2003. ”Ta og ro deg ned noen hakk”. Pseudokoordinering med ta i et grammatikaliseringsperspektiv. J.T. Faarlund (ed.), Språk i endring. Indre norsk språkhistorie. Oslo: Novus.

Publisert 21. apr. 2005 11:54 - Sist endra 7. aug. 2005 21:58