Dette emnet er nedlagt

NOR4005 – Elektronisk tekstpublisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis grunnleggende innføring i elektronisk tekstformidling. Innføring i tekstkoding og presentasjon av en gangbar kodestandard, fortrinnsvis TEI. TEI er basert på SGML eller XML, som har en hierarkisk struktur. Ikke-hierarkisk koding, som f.eks MECS vil også berøres. Studenten får også innføring i utforming av DTD/SCHEME og stilark.

Pensum består av artikler fra fagtidsskrifter og TEI Guidelines. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studenten får kjennskap til de viktigste mulighetene som elektronisk tekstkoding byr på, for eksempel for visning og organisering av tekst, utvikling av søkbarhet osv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudium i Litteraturprogrammet, studieretning i yrkesrettet litteraturformidling.

Undervisning

4 ganger à 4 timer tidlig i semesteret, med 1–2 ukers opphold mellom tredje og fjerde gang.

Eksamen

Praktisk oppgave som består i å kode en tekst slik at den kan legges ut på nettet og muntlig prøve i pensum. Prøvene vurderes samlet av faglærer med karakterene bestått/ikke bestått. Dersom den ene eksamensdelen blir vurdert som ikke bestått, får hele eksamenen karakteren ikke bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Nedlagt. Kun gitt vår 2005.

Eksamen

Nedlagt. Kun gått vår 2005.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)