Semesterside for NOR4091 - Høst 2006

Innlevering av masteroppgaver: 15.desember kl. 13 på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. (Rekvisisjon til trykking kan du få på ekspedisjonskontoret 4-5 dager før.)

Lagring av masteroppgaver på web. Alle studenter ved HF skal lagre et sammendrag av oppgaven sin på web. Ordningen er obligatorisk. Lagringen av sammendraget skal gjøres før du leverer den trykte oppgaven til instituttet. Vi anbefaler at du også lagrer oppgaven i fulltekst på web.

Antall eksemplarer som skal leveres: 5

Sensur: Mandag 15. januar kl. 13.00. Resultatet offentliggjøres på oppslagstavle i 1.etg. Henrik Wergelands hus

24. okt. 2006 12:40