Semesterside for NOR4091 - Vår 2006

Innlevering av masteroppgaver: 2. mai kl. 13 på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. (Rekvisisjon til trykking kan du få på ekspedisjonskontoret 4-5 dager før.)

Lagring av masteroppgaver på web. Alle studenter ved HF skal lagre et sammendrag av oppgaven sin på web. Ordningen er obligatorisk. Lagringen av sammendraget skal gjøres før du leverer den trykte oppgaven til instituttet. Vi anbefaler at du også lagrer oppgaven i fulltekst på web.

Antall eksemplarer som skal leveres: 5

9. mars 2006 10:29

Innleveringsfrist for masteroppgaven er 1. mai.

11. jan. 2006 13:42