Innlevering av masteroppgaver: 2. mai …

Innlevering av masteroppgaver: 2. mai kl. 15 på ekspedisjonskontoret, rom 103 HW. (Rekvisisjon til trykking kan du få på ekspedisjonskontoret 4-5 dager før.)

Lagring av masteroppgaver på web. Alle studenter ved HF skal lagre et sammendrag av oppgaven sin på web. Ordningen er obligatorisk. Lagringen av sammendraget skal gjøres før du leverer den trykte oppgaven til instituttet. Vi anbefaler at du også lagrer oppgaven i fulltekst på web.

Antall eksemplarer som skal leveres: 5

Publisert 30. apr. 2007 13:34 - Sist endret 30. apr. 2007 13:34