Dette emnet er nedlagt

NOR4092 – Sjølstendig prosjektarbeid - lektor- og adjunktutdanning i nordisk

Kort om emnet

Det sjølstendige prosjektarbeidet inngår i det fjerde året (adjunktåret) i Lektor- og adjunktprogrammet, studieretning for nordisk, særlig norsk, språk og litteratur og må tas i fjerde studieår av dem som velger å avslutte utdanninga etter fire år. Emnet for arbeidet kan hentes fra alle områder innenfor nordisk språk og litteratur, men bør ha relevans for arbeid som norsklærer i videregående skole eller på ungdomstrinnet i grunnskolen. Emnet for prosjektarbeidet må godkjennes av faglærer på forhånd.

Hva lærer du?

Emnet skal gi anledning til faglig refleksjon og erfaring med skriftlig framstilling av et faglig emne i et noe større format enn ved andre fagemner. Siden emnet ikke er knyttet til noe ordinært undervisningsforløp, forutsettes det også en betydelig større grad av sjølstendighet enn ellers.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergraden i Lektor- og adjunktprogrammet, fordypning i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur. Den pedagogiske delen av utdanninga må være avslutta før emnet kan tas.

Undervisning

Ingen organisert undervisning, men inntil 3 timer individuell rettleiing gis.

Eksamen

Et skriftlig arbeid på maksimalt ca. 15 sider (35.000 tegn), som vurderes med gradert karakterskala av oppnemnd sensor.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Emnet er obligatorisk for studenter som velger å avslutte utdanninga i Lektor- og adjunktprogrammet, fordypning i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur, etter fire år.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)