Semesterside for NOR4100 - Høst 2006

INNLEVERING AV OPPGAVER

Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. Kontoret er åpent kl. 12.30 - 15.00 Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. (NB! Ikke i plastmapper – bare stiftet.)

Oppgaveframside: Oppgavetittel Emnekode og tittel, semester og år Faglærer Kandidatnummer i øverste høyre hjørne

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb. Egenerklæring i ett eksemplar på eget ark skal leveres sammen medoppgaven."Obligatorisk erklæring vedr. fusk": http://www.hf.uio.no/kvalitetsreform/obligerklaering

31. okt. 2006 17:12

Forslag til semesteroppgaver i NOR 4100:

1) Nordisk språkvitenskap - et eget forskningsfag? 2) Nordisk språkvitenskap som forskningsfag slik det fremstår i Christer Platzacks artikkel og slik det fremstår i studieplaner, undervisning og forskning ved Universitetet i Oslo. 3) Om skillet mellom beskriving og forklaring i språkvitenskapen. 4) En vurdering av ulike typer data i språkvitenskapen 5) Om skillet mellom data og forskningsobjekt i språkvitenskapen. 6) En gjennomgang og vurdering av ulike typer data i språkvitenskapen. 7) Universalgrammatikken som teori og hypotese. 8) Den generative grammatikkens syn på språkbruk og kommunikasjon. 9) Er lingvistikken en humanvitenskap? 10) Mulige motforestillinger til begrepet 'språkinstinkt' 11) Platons problem - hvor stort et problem? eller: Stimulusfattigdom (' poverty of the stimulus') - hvor fattig egentlig? 12) Funksjonell og formell grammatikk - en sammmenligning. 13) En sam...

21. sep. 2006 14:33