Semesterside for NOR4100 - Høst 2010

Relevant litteratur til fyrste timen, 24.08., er Platzack, Christer: "Att forska i nordiska språk - problem, teorier och forskningstraditioner". og Rindal, Magnus: "Framveksten av dei filologiske faga, særleg norrønfilologien, i Noreg"

Detaljert plan for resten av semesteret blir delt ut i fyrste timen.

20. aug. 2010 11:18