Pensum/læringskrav

PENSUMLISTE NOR4100:

Bøker:

  • Hårstad, Stian, Terje Lohndal og Brit Mæhlum (2017). Innganger til språkvitenskap. Oslo: Cappelen Akademisk. (190s.)
  • Thurén, Torsten (2009). Vitenskapsteori for begynnere, 2. utg. Kap 1–7, 9–14, 16–20, og 22–23. Oslo: Gyldendal. (155 s.)

 

Kompendium:

  • Enger, Hans-Olav (2011). Nordisk språkvitenskap. I Nordiskfaget. Red: Jon Gunnar Jørgensen og Lars S. Vikør. Oslo: Novus, s. 21–36. (15 s.)
  • Faarlund, Jan Terje (1987). Om beskriving og forklaring i lingvistisk teori. Norsk Lingvistisk tidsskrift, s. 13–28. (15 s.) 
  • Hudson, Richard A. 1996. Theoretical summary. I Hudson, Richard A.: Sociolinguistics. Cambridge: CUP, s. 228–258. (30 s.)
  • Mæhlum, Brit og Unn Røyneland (2011). “Lasternes Hule” eller “Civilisationens Arnested”? Byens posisjon i norsk talemålsforskning.  I Nordiskfaget. Red: Jon Gunnar Jørgensen og Lars S. Vikør. Oslo: Novus, s. 69–95. (25 s.)
  • Popper, Karl (1992 [1935]). A Survey of Some Fundamental Problems. I The Logic of Scientific Discovery. London/New York: Routledge, s. 3–27. (25 s.)
  • Saussure, Ferdinand de (1970-oversettelse til svensk). Utdrag fra Kurs i allmän lingvistik, s. 31–41, 93–98, 107 – 118, 155 – 159. (30 s.) Staffanstorp: Bo Cavefors.
  • Vikør, Lars (2016). Språkdokumentasjon og språkforsking. To sider av same sak, eller to saker? I Livet er æve, og evig er ordet. Red: Helene Urdland Karlsen, Lars S. Vikør og Åse Wetås. Oslo: Samlaget, s. 105–131. (26 s.)

 

Elektronisk tilgjengelig pensum:

 

Totalt 808 sider.

 

 

 

 

Publisert 6. aug. 2018 15:17 - Sist endra 6. aug. 2018 15:17