Eksamen: Tid og stad

Eksamensordning

Semesteroppgåve.

Innleveringsfrist: 7. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – sjå rettleiingar for digital eksamen

Kunngjering av eksamensresultat: 3. januar

Kvalifiseringsoppgave

Kunngjering av eksamensresultat: 3. januar

Eksamensresultatar

Du finn eksamensresultatane dine i Studentweb.

Meir om eksamen i dette emnet

Meir informasjon om eksamen i dette emnet finn du på emnesida.

For praktisk informasjon om korleis skuleeksamen blir gjennomført ved UiO, sjå kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2022 21:31