Pensum/læringskrav

Bøker:

  • Sandøy, Helge (red.), 2016: Norsk språkhistorie. I. Mønster. Kap. 1-5, s. 31-509. Oslo: Novus. (479 s.)
  • Faarlund, J. T. 2004. The Syntax of Old Norse. Oxford University Press. Kapittel 1, 4.1–4.2, 5.1, 9.1–9.4 og 10.

 

Kompendier (innholdsfortegnelse):

Falk, Cecilia 2007. Kilkonstruktion och ordföljd i äldre fornsvenska. I Lars Wollin, Anna Saarukka & Ulla Stroh-Wollin (eds.), Studier i svenska språkets historia 9, 90–97. Åbo: Åbo akademi.

  • Faarlund, J. T. 2002. Syntactic development from Old Nordic to Early Modern Nordic. O. Bandle et al. (red.): The Nordic Languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages, vol. 2. (Handbooks of Linguistics and Communication Science). Berlin: Mouton de Gruyter, 1149-1161. (Kap. 127) (13 s.)
  • Dyvik, H. 1979. Omkring fremveksten av artiklene i norsk. Språklig markering av referensielle forutsetninger. Maal og Minne 1-2 1979, 40-78 (29 s.)

 

Andre typer pensum:

  • Stausland Johnsen, Sverre,  2018/19:  Bokmelding av Sandøy 2016. Vert gjort tilgjengeleg ved semesterstart.
  • Larsson, Ida, 2018/19: Bokmelding av Sandøy 2016. Vert gjort tilgjengeleg ved semesterstart.
  • Berg, Ivar, 2018. Språket som vart norsk. NTNU. Vert gjort tilgjengeleg ved semesterstart.
Publisert 31. juli 2018 13:34 - Sist endra 31. juli 2018 14:20