Eksamen: Tid og stad

Trekkfrist

4. mai

Eksamensordning

Semesteroppgåve.

Innleveringsfrist: 18. mai kl. 11:00

Stad: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – sjå rettleiingar for digital eksamen

Kunngjering av eksamensresultat: 15. juni

Kvalifiseringsoppgave

Kunngjering av eksamensresultat: 15. juni

Eksamensresultatar

Du finn eksamensresultatane dine i Studentweb.

Meir om eksamen i dette emnet

Meir informasjon om eksamen i dette emnet finn du på emnesida.

For praktisk informasjon om korleis skuleeksamen blir gjennomført ved UiO, sjå kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. aug. 2022 21:49