Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer i strukturen i de nordiske språkene fra urnordisk til i dag, studert med utgangspunkt i allmenne prinsipper og teorier for språkendring. Både syntaks, morfologi og fonologi er med, men hver student velger et spesialområde til fordypning.

Pensumomfang: 1200-1400 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får innblikk i generell teori omkring språkendring og i den norske språkhistorien sett ut fra et språkendringsperspektiv. De får også oversikt over strukturelle endringer i nordisk fra urnordisk tid og fram til dagens nordiske språk, med hovedvekt på utviklingen i norsk. Innenfor det valgte spesialområdet skal de ha særlig grundige kunnskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Grunnemna NOR1100 – Norsk grammatikk og NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie eller tilsvarande kunnskapar.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt lingvistikkvarianten av examen facultatum.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Minst en mindre kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 30 minutters prøveforelesning over emne som gis 5 virkedager før den skal holdes.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Annenhver vår.

Eksamen

Annenhver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)