Pensum/læringskrav

Jan Terje Faarlund, Svein Lie og Kjell Ivar Vannebo: Norsk referansegrammatikk, 1997. Kap. 1.

Hans-Olav Enger og Kristian Emil Kristoffersen: Innføring i norsk grammatikk, 2000. Kap. 1-7.

Tor Åfarli o.fl.: Norsk generativ syntaks, 2003. Kap. 1-18.

Christer Platzack: Svenskans inre grammatik – det minimalistiska programmet. Lund: Studnetlitteratur, 1998. Kap. 2-10.

Som oppslagsverk:

Jan Terje Faarlund, Svein Lie og Kjell Ivar Vannebo: Norsk referansegrammatikk, 1997.

 

Stuttare utdrag og artiklar:

Lars-Olof Delsing : The Internal Structure of Noun Phrases in the Scandinavian Languages, 1993. Kap. 3.

Lars Hellan og Christer Platzack 1995: "Pronouns in Scandinavian Languages: An Overview." Working Papers in Scandinavian Syntax 56:47-69.

Kirsti Koch Christensen 1991: "Skandinaviske presenteringssetninger i GB-teoretisk perspektiv." Norsk lingvistisk tidsskrift 9:21-49

Hans-Olav Enger 2000: "Verbendelsen –s i norsk bokmål: Bøying eller avledning?" Norsk lingvistisk tidsskrift 18:9-37.

Janne B. Johannessen 2001: "Sammensatte ord." Norsk lingvistisk tidsskrift 19:59-93.

 

Publisert 24. okt. 2006 10:48 - Sist endra 6. des. 2006 13:47