Pensum/læringskrav

I Generelt:

Enger, Hans-Olav og Kristian Kristoffersen, 2000: Innføring i norsk grammatikk. Morfologi og syntaks, LNU/ Cappelen, 356 s.

II Om grammatikalisering:

Hopper, P. og E. Closs Traugott. 1993. Grammaticalization. Cambridge Textbooks in Linguistics , kap. 1 Some Preliminaries (17s.), kap. 2 The History of Grammaticalization 14 s., kap. 5 The Hypothesis of Unidirectionality 37s.

Dyvik, Helge. 1979. Omkring fremveksten av artiklene i norsk. I Maal og Minne, hefte 1-2, 38 s.

Enger, Hans-Olav. 2003. Skandinavisk -s(t) en gang til: grammatikalisering fra klitikon til avledningsaffiks. I J.T. Faarlund (red.) Språk i endring. Indre norsk språkhistorie, 28s.

Eriksson, Mats. 1992. Ett fall av grammatikalisering i modern svenska: ba i ungdomars talspråk. I SoLiD nr. 1, FUMS-rapport nr. 166, 29s.

Wijk-Andersson, Elsie. Begreppet grammatikalisering. I Språk & Stil, 1997, 16s.

Vannebo, Kjell Ivar. 2003. `Ta og ro deg ned noen hakk.´ On pseudocoordination with the verb ta (`take´) in a grammaticalization perspective, I Nordic Journal of Linguistics 26: 2, 28s.

Lundeby, Einar. 1994. Om `utbrytningen, dens opphav og innhold. I Jahr og Wiggen (red.) Norsk og nordisk. Festskrift på 80-årsdagen 3. oktober 1994, 12s.

Beito, Olav T. 1993. Har alle endringar i eit morfologisk system opphav i innhaldsplanet? I Jahr/ Lorentz (red.) Historisk språkvitenskap/ Historical Linguistics. 7s.

III Andre grammatiske emner:

Askedal, John Ole.1995. Syntaktiske forskjeller mellom norsk og svensk. I Maal og Minne 1995,3-4: 35 s.

Sveen, Andreas. 2002. Konstruksjonens betydning for betydningen : `å verbe seg til MÅL´. I Norsk Lingvistisk Tidsskrift 20, 23s.

Vangsnes, Øystein A.1997. Intensiverende nominalfraser i norsk. I Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 1, 18s.

Dyvik, Helge.1989. Finnes det grammatiske lover? Om `inakkusativitetshypotesen. I Norsklærereren 4, , 2s.

Faarlund, Jan Terje, Svein Lie og Kjell Ivar Vannebo. Grammatiske grunnbegreper. Kap. I i Norsk referansegrammatikk 1997. 42 s.

Åfarli, Tor A.2003. Norskstudentenes syntaktiske univers – fra Diderichsen til Chomsky. Norsklæreren 2, 11s.

Publisert 22. okt. 2007 17:41 - Sist endra 5. des. 2007 15:02