Pensum/læringskrav

1. Allmenn teori og metode

All litteraturen som ikke har annen merknad, finnes i emnets kompendium, som kan køpes i kopiutsalget på Akademika.

Mesthrie, Rajend 2000. m.fl.: Introducing Sociolinguistics Edinburgh University Press, kap. 1-5, 7 (215 s.) Kan kjøpes på Akademika.

Grønmo, Sigmund 1996. Forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder i samfunns-forskningen. I H. Holter og R. Kalleberg, red.: Kvalitative metoder i samfunnsforskning Oslo: Univ.forlaget, s. 73-107 (35 s.)

Auer, Peter & Frans Hinskens 1996. The convergence and divergence of dialects in Europe. New and not so new developments in an old area. Sociolinguistica 10, s. 1–30 (30 s.)

Kerswill, Paul 2002. Koineization and Accomodation. I Chambers, J. m.fl. The Handbook of Language Variation and Change. Oxford: Blackwell, s.669-699 (30 s.)

2. Norsk (nordisk) talemål (388 s.)

2.1 Teori og metode (100 s.)

Sandøy, Helge 1996. Talemål Oslo: Novus, kap. 2 og 3 ( 70 s.)

Mæhlum, Brit 1987. Kodeveksling i Hemnesberget: myte eller virkelighet? Norsk lingvistisk tidsskrift nr. 1, 1987, s. 29-43 (15 s.)

2.2 Språkholdninger i Norge (43 s.)

Omdal, Helge 1995. Attitudes toward spoken and written Norwegian. International Journal of the Sociology of Langauge 115, s. 85-106 (22 s.)

Kristiansen, Elsa 1996. En kvantitativ språkholdningsundersøkelse i Drammen. Norskrift 90, (21 s.)

2.3 Norsk målføreinndeling (30 s.)

Christiansen, Hallfrid 1973. Hovedinndelingen av norske dialekter. I Beito, O. T. & I. Hoff Frå norske målføregransking Oslo: Universitetsforlaget (s. 39-49). (10 s.)

Sandøy, Helge 1985. Norsk dialektkunnskap Oslo: Novus, pkt. 4.9 (20 s.)

2.4 Norsk talemål, talemålsutviklinga i Norge (160 s.)

2.4.1 Generelt (39 s.)

Sandøy, Helge 2000. Utviklingslinjer i moderne norske dialektar. Folkmålsstudier 39. Helsingfors, Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi, s. 345–384 (39 s.).

2.4.2 Spesielle trekk (86 s.)

Broberg, Elin 2001. ”Kan eg kjøre me DU?” Litt om sammenfall av kasus i 2. person entall av personlig pronomen i Aust-Agder. Målbryting nr. 5 Nordisk inst., Univ. i Bergen, s. 205-233 (29 s.)

Øygarden, Helen 1999. Dativ – eit livskraftig kasus hjå 90-åras vagværar? I Austlandsmål i endring, s. 100-114 (14 s.)

Jensen, Kjetil 1997. Språkendring i Fauske. Språklig samling 3, s. 12–17 (9 s.)

Torp, Arne 2000: Skarre-r – ingen talefeil likevel? Målbryting nr. 4 Nordisk inst., Univ. i Bergen, s. 63-88 (25 s.)

Papazian, Eric 2002: Skarring i Oslo, skarre-/r/ og retroflekser. Målbryting nr.6 Nordisk inst., Univ. i Bergen, s. 121-130 (9 s.)

2.4.3 De viktigste bymåla (ca. 30 s. + prøver)

Jahr, Ernst Håkon (red.) 1990. Den store dialektboka Oslo: Novus, kap. om Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø

2.4.4 Språkkontakt i Finnmark (10 s.)

Bull, Tove 1995. Language maintenance and loss in an originally trilingual area in North Norway. I International Journal of the Sociology of Language 115, (10 s.) Finnes i kompendium ved Eskil Hanssen

2.5 Dialektutviklinga i Sverige og Danmark (53 s.)

Helgander, John 1994. Dalmålen i upplösning – bakgrund och förklaringsmodeller. I Ulla-Britt Kotsinas og John Helgander (utg.): Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden: föredrag från ett forskarsymposium. MINS 40, Stockholms universitet, s. 63–80 (18 s.)

Kristiansen, Tore 2003. Sproglig regionalisering i Danmark? I G. Akselberg, A. M. Bødal og H. Sandøy: Nordisk dialektologi Oslo: Novus, s. 115–149 (35 s.)

Publisert 22. apr. 2008 18:08 - Sist endra 22. mai 2008 11:20