Semesterside for NOR4120 - Høst 2012

Undervisninga i dag, 24. september, er diverre avlyst grunna sjukdom. Vi tek att denne timen seinare i semesteret. Beste helsing Unn

24. sep. 2012 10:36

For pensumliste, se: http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR2120/h12/pensumliste/

27. juni 2012 15:17

Timeplan for NOR4120 sammenfaller med timeplan for NOR2120: http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR2120/h12/timeplan/

30. mai 2012 12:46