Dette emnet er nedlagt

NOR4121 – Dialektologi og sosiolingvistikk 4

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler teorier og metoder i dialektologi og sosiolingvistikk, inkludert et faghistorisk oversyn over disse disiplinene, med særlig vekt på norsk faghistorie. Emnet omfatter også framstillinger av dialektologiske og sosiolingvistiske forhold i Norge og Norden. Innenfor emnet skal hver student velge et spesialområde til fordyping. Emnet finnes også i en 10-poengsversjon med kode NOR4120 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2, med mindre pensum.

Pensumomfang: 1200-1400 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Emnet gir innsikt i dialektologisk og sosiolingvistisk teori, metode og faghistorie, samt kunnskaper om lokale og sosiale varieteter av norsk talemål, og om de viktigste utviklingstendensene i norsk talemål i dag og årsakene til dem. Innenfor det valgte spesialområdet skal studentene ha særlig grundige kunnskaper. Studentene skal kjenne og kunne bruke det internasjonale lydskriftsystemet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergraden i Språkprogrammet. Emnet bygger på NOR1120 – Dialektologi og sosiolingvistikk 1 (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt lingvistikkvarianten av examen facultatum.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Minst en mindre kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 30 minutters prøveforelesning over emne som gis 5 virkedager før den skal holdes.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan inngå i Språkprogrammet, studieretningene for nordisk, særlig norsk, språk, lingvistikk eller germansk språkvitenskap. Emnet kan ikke kombineres med NOR2120 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)