Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR4130 - Høst 2005

INNLEVERING AV OPPGAVER

Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. Kontoret er åpent kl. 9 -15 innleveringsdagen. Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. (NB! Ikke i plastmapper – bare stiftet.)

Oppgaveframside:

  • Oppgavetittel
  • Emnekode og tittel, semester og år
  • Faglærer
  • Kandidatnummer i øverste høyre hjørne

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb. Egenerklæring i ett eksemplar på eget ark skal leveres sammen medoppgaven."Obligatorisk erklæring vedr. fusk": http://www.hf.uio.no/kvalitetsreform/obligerklaering

13. nov. 2005 13:55

Undervisningen onsdag 9. november er dessverre avlyst pga sykdom.

9. nov. 2005 10:00

Emnet har felles undervisning med NOR2130 Elevtekster

24. mai 2005 14:52