Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR4130 - Høst 2007

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb

20. des. 2007 14:10

Sensur er klar innen tre uker etter eksamen. Eksamensresultatet kan du finne i studentweb.

INNLEVERING AV OPPGAVER

Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret i 1. etasje i Henrik Wergelands hus. Kontoret er åpent kl. 12.30 - 15.00.

Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. Hvert eksemplar skal være stiftet, og vi ber om at oppgavene ikke leveres i plastmapper.

Oppgavefremsiden skal inneholde oppgavetittel, emnekode med emnetittel, semester, år og faglærer. Kandidatnummer skal være i øverste høyre hjørne.

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb.

Ett eksemplar av Obligatorisk erklæring vedr. fusk skal leveres sammen med oppgaven.

15. nov. 2007 12:42

Pensumlisten publiseres i uke 22.

24. mai 2007 14:31