Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR4130 - Høst 2008

Sensur skal nå være synlig i studentweb.

18. des. 2008 10:28

Innlevering av skriftlig eksamen ved ILN

Levering av alle typer oppgaver må gjøres i ekspedisjonskontorets åpningstid på leveringsdagen (12.30 – 15.00)

Hjemmeeksamen / semesteroppgave / prosjektoppgave

• Leveres i tre eksemplarer

• Forsiden skal ha opplysninger om institutt, emnekode og emnenavn, semester og kandidatnummer

• Kandidatnummer skal stå øverst til høyre

• Det skal ikke stå navn på oppgaven

• Stiftes i øverste venstre hjørne

• Ingen plastomslag

• Obligatorisk erklæring vedr. fusk skal leveres sammen med besvarelsen.

25. nov. 2008 10:24