Dette emnet er nedlagt

NOR4132 – Språk og tekst på Internettet 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de spesielle språk- og tekstformene som finnes på Internett og SMS (hypertekst, e-postspråk, sms-språk m.m.). Deler av undervisninga vil være nettbasert (Classfronter). Innenfor emnet skal hver student velge et spesialområde til fordyping.

Pensumomfang: 700-800 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert undervisningssemester.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i de spesielle språk- og tekstformene som forekommer på Internett. Innenfor det valgte spesialområdet skal de ha særlig grundige kunnskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå.

Studenter på Språkprogrammet, studieretning for nordisk, særlig norsk, språk eller Lektor- og adjunktprogrammet, retning for nordisk, særlig norsk, språk og litteratur, vil bli prioritert.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt lingvistikkvarianten av examen facultatum.

Undervisning

Seminar og nettbasert undervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Minst en kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på ca. 23.000 tegn uten mellomrom (10 sider) som skal leveres til fastsatt tid i slutten av semesteret. Oppgaven skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk. Den vurderes med gradert karakterskala av faglærer og oppnevnt sensor.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan ikke kombineres med NOR2132 – Språk og tekst på Internettet (nedlagt).

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:

Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2009

Annenhver vår.

Eksamen

Annenhver vår. Neste gang: Våren 2009

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)