Dette emnet er nedlagt

NOR4133 – Språk og tekst på Internettet 3

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de spesielle språk- og tekstformene som finnes på Internettet og SMS (hypertekst, e-postspråk, sms-språk m.m.). Deler av undervisninga vil være nettbasert (Classfronter). Innenfor emnet skal hver student velge et spesialområde til fordyping.

Pensumomfang: 1200-1400 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i de spesielle språk- og tekstformene som forekommer på Internett. Innenfor det valgte spesialområdet skal de ha særlig grundige kunnskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i Språkprogrammet, studieretning for nordisk, særlig norsk, språkvitenskap eller til Lektor- og adjunktprogrammet, retning for nordisk, særlig norsk språk og litteratur.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt lingvistikkvarianten av examen facultatum.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Minst en mindre kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 30 minutters prøveforelesning over emne som gis 5 virkedager før den skal holdes. Eksamen forutsettes avlagt i undervisningssemesteret. Studenter som på grunn av langvarig sykdom/funksjonshemming ikke kan avlegge eksamen i undervisningssemesteret, må kontakte eksamenskonsulenten.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan innpasses i Språkprogrammet, studieretning for nordisk, særlig norsk, språk og Lektor- og adjunktprogrammet, studieretning for nordisk, særlig norsk språk og litteratur. Emnet kan ikke kombineres med NOR2132 – Språk og tekst på Internettet (nedlagt).

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Annenhver vår. Neste gang: Våren 2007

Eksamen

Annenhver vår. Neste gang: Våren 2007

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)