Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sentrale temaer er tekstlig, retorisk, samfunnsmessig og litteraturpolitisk teori om sakprosa. Emnet trekker veksler på sentrale innsikter i de siste års skandinaviske sakprosaforskning, og det legges betydelig vekt på sakprosaanalyse og -kritikk med stor vekt på hvordan tekster inngår i tekstkulturer. Kurset kombinerer en teoretisk tilnærming med praktisk anvendbar kunnskap. Relevante forskningsdisipliner er literacy-forskning, virksomhetskommunikasjonsforskning og generell tekst- og retorikkforskning. Studentene skal fordype seg i et utvalg sakprosasjangere og skal øves opp i også å evaluere og bearbeide tekster i disse sjangrene.

Pensumomfang: 1200-1400 sider, hvorav ca 400 sider sakprosatekster til analyse. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Emnet gir en grundig innføring i sakprosaens teori og retorikk, der sakprosa omfatter både en rekke boklige sjangere (vitenskapsprosa, læremidler, essayistikk m.v.) og multimodale, sammensatte tekster knyttet til arbeids- og samfunnsliv (for eksempel politiske dokumenter, medietekster, nett-tekster, taler og bruksanvisninger). Du får trening i å anvende en rekke analysemetoder i utforskingen av sakprosatekster, og du leser teoretiske tekster fra nyere sakprosaforskning og øver deg i å sette ulike teorier opp mot hverandre og i selv å arbeide med sakprosatekster innen et utvalg sjangere. Hvilke sjangere og tekstkulturer det særlig legges vekt på, vil variere fra gang til gang, og det henvises her til pensumlisten for det aktuelle semester.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergraden i språkprogrammet eller litteraturprogrammet.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Dessuten 15 timers arbeidsseminar med framlegging av teoribaserte analyser og tekstevalueringer. Minst én mindre kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 30 minutters prøveforelesning overoppgitt emne som gis 5 virkedager før den skal holdes. Forelesningen vurderes av faglærer og oppnevnt sensor.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Master innenfor språkprogrammet, studieretning for nordisk, særlig norsk, språk eller innenfor litteraturprogrammet, studieretning for nordisk, særlig norsk, litteratur.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)