Dette emnet er nedlagt

NOR4191 – Spesialemne i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av teoretisk litteratur som bygger opp under emnet for masteroppgaven. Pensum skal utgjøre ca. 1000 – 1200 sider, avhengig av vanskegrad. Litteraturen skal være relatert til emnet for masteroppgaven. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studenten får dypere teoretisk innsikt i den delen av faget som masteroppgaven er hentet fra.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til MA-graden i Språkprogrammet, studieretning for nordisk, særlig norsk språkvitenskap.

Undervisning

Det blir ikke gitt særskilt undervisning. Veiledning blir gitt i forbindelse med oppgaveveiledningen. Pensumlisten godkjennes av veileder før studenten går opp til avsluttende eksamen i mastergraden.

Retningslinjer for veiledning av masteroppgave

Eksamen

Muntlig eksamen. Eksamenskommisjonen består av to sensorer, de samme som har sensurert masteroppgaven. Bokstavkarakterer benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet tilbys siste gang høsten 2005.

Eksamen

Siste semester i masterstudiet. Eksamen gis siste gang høsten 2005.