Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

Planen er under revisjon

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
24.08.2011Liv Bliksrud  HW 322 seminarrrom, kl. 14.15-16.00   Historisk og estetisk litteraturforskning  Forberedelse:
 • Beyer, Edvard: ”Norsk litteraturhistorieskrivning fra 1860- til 1970-årene"
 • Imerslund, Knut: "Litt om historismen i norsk litteraturgranskning"
 • Sejersted, Jørgen: ”Francis Bull – mellom empiri og retorikk”
 • Rokseth, Peter: "Litteraturhistorisk og estetisk betraktningsmåte"
 • Bull, Francis: ”Litteraturforsknings-prinsipper"
 
31.08.2011Liv Bliksrud  HW 322 seminarrrom, kl. 14.15-16.00   Forskningsstrategier  Forberedelse:
 • Kittang, Atle: ”Tre forståingsformer i litteraturforskinga”
 • Hannevik, Arne: "Obstfelders 'Jeg ser' analysert á la Cleanth Brooks"
 • Eggen, Einar: "Metafor og metonymi"
 
07.09.2011Liv Bliksrud  HW 322 seminarrrom, kl. 14.15-16.00   Litteratursosiologi og psykoanalyse. Målreisninga og litteraturfaget  Forberedelse:
 • Svedjedal, Johan: "Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess grundantaganden"
 • Engelstad, Irene: "Innledning. Psykoanalytisk litteraturkritikk"
 • Hareide, Jorunn: ”Psykoanalyse og litteratur”
 • Hageberg, Otto: "Ivar Aasen i norsk litteratur"
 • Stegane, Ivar: "Et nytt skriftliv tar form"
 
14.09.2011Liv Bliksrud  HW 322 seminarrrom, kl. 14.15-16.00   Kvinnelitteratur   Forberedelse:
 • Lervik, Åse Hiorth:"Portrett av en forgjenger. Mathilde Schjøtt (1844-1926)"
 • Engelstad, Irene, og Iversen, Irene: ”Glemte heltinner, gale kvinner eller bare mange forfatterinner. Om å skrive kvinnelitteraturhistorie”
 • Langås, Unni: "Kjønnets dilemma. Feminisme og litteraturforskning"
 • Witt-Brattström, Ebba: "Livets egen runsten - kvinnokroppen som skrift"
 
21.09.2011Jon Gunnar Jørgensen eller Liv Bliksrud  HW 322 seminarrrom, kl. 14.15-16.00   Norrønforskningen   Forberedelse: - Jørgensen, Jon Gunnar: ”Sagalitteratur som forskningsmateriale”
 • Mundal, Else: ”Vurderinga av norrøn litteratur gjennom tidene”
 • Mundal, Else: "Norrøn filologi innanfor norskfaget"
 
28.09.2011Liv Bliksrud  HW 322 seminarrrom, kl. 14.15-16.00   Dekonstruksjon og sakprosa  Forberedelse:
 • Dahlerup, Pil: "Fra hvad det betyder til hvordan det betyder"
 • Eriksen, Trond Berg og Johnsen, Egil Børre:"Innledning til Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995"
 • Kittang, Atle: "Dekonstruksjon og lyrikkinterpretasjon. Eksempel: Henrik Wergelands dødsleiedikt"
 
12.10.2011NB Merk datoen! Liv Bliksrud  HW 322 seminarrrom, kl. 14.15-16.00   Nordiskfagets posisjonering, oppsummering 
 • Heggelund, Kjell: "Norsk litteraturforskning"
 • Hauge, Ingard: "Filologi, historie og litteratur
 • Haarberg, Jon: "Da den almenne litteraturvitenskapen kom til Norge og fant seg en plass mellom historien og teorien"
 
Publisert 16. aug. 2011 15:10 - Sist endret 16. aug. 2011 15:30