Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

NB! Hele pensum finnes i kompendieform i kopiutsalget i Akademika.

1. Norrøntforskningen

Jørgensen, Jon Gunnar: ”Sagalitteratur som forskningsmateriale”, Maal og Minne, Hefte 1 2002, s. 1-13

Mundal, Else: ”Vurderinga av norrøn litteratur gjennom tidene”. I Alfhild Dvergsdal (red.): Nye tilbakeblikk 1998, s. 21-41

Rindal, Magnus: ”Framveksten av dei filologiske faga, særleg norrønfilologien, i Norge”, Odd Einar Haugen og Einar Thomassen (red.): Den filologiske vitenskap, 1990, s. 209-226

2. Litteraturhistorie som litteraturvitenskap

Beyer Edvard: ”Norsk litteraturhistorieskrivning fra 1860- til 1970-årene”, Forskning og formidling, 1990, s. 244-258

Beyer, Harald: ”Om litteraturforskning og litteraturgranskning med særlig henblikk på norske forhold”, Festskrift til Francis Bull på 50-årsdagen, Oslo 1937, s. 27-39

Bliksrud, Liv: ”Norske Selskab i litteraturhistorien”, Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, 1999, s. 39-53

Brandes, Georg: (Innledning til hovedstrømninger …. )

Bull, Francis: ”Nasjonalt gjennombrudd”, Festskrift til Joh. H. Andresen på 60-årsdagen, Oslo 1946, s. 36-65

Fehrman, Carl: ”Litteraturhistorien som genre och beskrivningskonst”, Tidsskrift för litteraturvetenskap, 1981, s. 132-141

Henrik Schück: ”Litteraturhistoriska metoder”, Ur Gamla Papper, bd. 8, Stockholm 1908, s. 166-191

Sejersted, Jørgen: ”Francis Bull – mellom empiri og retorikk”, Per Dahl og Torill Steinfeld (red.): Videnskab og national opdragelse. Studier i national litteraturhistorieskrivning, 2001, s. 361-402

3. Estetiske studier

Bull, Francis: ”Litteraturforsknings-prinsipper”, Edda, 1929, også i Sigmund Hoftun og Rolf Tobiassen: Mål og metoder i litteraturforskningen, 1969, s. 38-50, tekstnr. 3973

Haakonsen, Daniel: ”Metodiske motsetninger i norsk litteraturforskning”, Hoftun, Sigmund og Rolf Tobiassen: Mål og metoder i litteraturforskningen, 1969, s. 110-118

Parland, Henry: ”Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt” (1929-30), Återsken s. 102-110

Rokseth, Peter: ”Litteraturhistorisk og estetisk betraktningsmåte”, Sigmund Hoftun og Rolf Tobiassen: op.cit., s. 9-37

4. Tolkningsstrategier

Kittang, Atle: ”Tre forståingsformer i litteraturforskinga”, Litteraturkritiske problem, 1975, s. 17-56

Hareide, Jorunn: ”Psykoanalyse og litteratur”, Norsk Litterær Årbok 1988, s. 147-165

Svedjedal, Johan: ”Litteratursosiologi”, Bergsten, Staffan (red.): Litteraturvetenskap, Lund 1998, 77-95

Irene Engelstad: ”Den vanskelige friheten. Et tema i Bjørg Viks noveller”, oppr. Ventil 3, 1976, Frihet til å skrive, 1981, s 190-216

Moi, Toril: ”Fra skogen til skrivepulten eller faren ved den kvinnelige kreativitet. En lesning av Bjørg Viks novelle 'På bussen er det fint'”. I Skriften mellom linjene, Syv bidrag om psykoanalyse og litteratur, 1985, s. 127-149

5. Målreisinga og litteraturfaget

Hageberg, Otto: ”Målreisinga og litteraturfaget”, innlegg ved Jubileumsseminar for Marius Hægstad, 6.10.1999, 10 sider

Stegane, Idar: ”Eit nytt skriftliv får rom”, Tore Rem (red.): Bokhistorie, 2002, s. 165-179

6. Kvinnelitteraturforskning

Dahlerup, Pil: ”'Sol, siger De – hvor skulde jeg få den fra?' Det moderne gennombruds kvinder”, Hans Hertel: Kønsroller i litteraturen, Kbh. 1975, s. 35-49

Engelstad, Irene og Irene Iversen: ”Glemte heltinner, gale kvinner eller bare mange forfatterinner? Om å skrive kvinnelitteraturhistorie”, Norsk Litterær Årbok 1985, s. 143-155

Holm, Birgitta: ”Att skriva i vardagsrummet”, Ord och Bild 1979, nr.6, s. 13-26

Publisert 7. mars 2005 20:41