Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR4300 - Vår 2006

Sensuren faller tirsdag 28. mars kl.13.00. Resultatet får du ved å kontakte ekspedisjonskontoret eller studiekonsulenten.

24. mars 2006 11:01

Etter avtale møtes vi også mandag 20. februar og mandag 27. februar kl. 12.30-14.00 i rom 228, Wergelands hus.

Torill Steinfeld

13. feb. 2006 16:19

Vi møtes mandag 13.2., kl. 12.30-14.00 i rom 228, Henrik Wergelands hus.

Aktuelle tema/artikler: Forskning om norrøn litteratur. Artikler av Jon Gunnar Jørgensen og Else Mundal. Historisk-biografisk litteraturforskning. Artikler av Edvard Beyer, Knut Imerslund og Jørgen Sejersted. Estetisk-filosofisk litteraturforskning. Artikler av Francis Bull, Kjell Heggelund og Helge Rønning og Peter Rokseth

10. feb. 2006 10:20