Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR4302 - Høst 2005

Sensur: mandag 12. desember kl 13.00

2. des. 2005 15:41

Undervisningsplan NOR 4302 - Nordisk litteraturhistorie - forskning og formidling Planen kan bli revidert i samråd med studentene

Uke 34 Norsk litteraturhistorieskriving – historisk overblikk, aktuelle tendenser

Uke 35 David Perkins: Is literary history possible?

Uke 36 Perkins, forts.

Uke 37 Undervisningsfri uke

Uke 38 P.T. Andersen: Norsk litteraturhistorie

Uke 39 og 40 Norsk litteraturhistorie forts. Skolelitteraturhistoriske framstillinger

Uke 41 Forfatterportrettet som litteraturhistorisk sjanger. Henrik Jæger og Camilla Collett. Arild Linnebergs portrett av Magdalene Thoresen i Norsk kvinnelitteraturhistorie.

Uke 42 Norsk kvinnelitteraturhistorie (+ Nordisk kvinnelitteraturhistorie?)

Uke 43 Undervisningsfri uke

Uke 44 J.E. Sars som litteraturhistoriker

Uke 45 Georg Brandes (pluss V. Andersens ”Bjørnson-myte”)

Uke 46 Gerhard Gran

Uke 47 Francis Bull

18. aug. 2005 15:00