Pensum/læringskrav

Skjønnlitteratur

Askildsen, Kjell 1996: ”Hundene i Tessaloniki”, i Hundene i Tessaloniki, noveller, Oktober (deles ut på seminaret)

Carver, Raymond 1981: ”The Bath”, s. 32–41, i Columbia 6/1981 (komp)

— 1993: “The Bath” [1981], s. 39–47, i What We Talk About When We Talk About Love, Harvill Press (komp)

— 1999: “A Small, Good Thing” [1983], s. 55–84, i Cathedral, Harvill Press (komp)

Lindstrøm, Merethe 1994: ”Hunden”, i Svømme under vann, noveller, Aschehoug*

En utenlandsk (engelskspråklig) roman (som seminardeltakerne skal vurdere)*

Skjønnlitterært manus under arbeid (som seminardeltakerne skal vurdere)*

Sakprosa/faglitteratur

Bokmanus under arbeid (som seminardeltakerne skal vurdere)*

Bakgrunnslitteratur og teori

Andersen, Øivind 1995: ”Retorisk kommunikasjon”, s. 19–54, i I retorikkens hage, Universitetsforlaget (komp)

Andreassen, Trond 2000: ”Den trange fødselen – veien frem til rette marger og stive permer”, s. 285–96, i Bok-Norge. En litteratursosiologisk oversikt, Universitetsforlaget (komp)

Egeland, Marianne 2012: ”Litterære personer slår tilbake. Tilfellet Sylvia Plath”, s. 271–84, i Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 3, 2012 (komp)

Furuseth, Sissel 2007: ”Kvalitetsvurdering og definisjonsmakt – en fagdidaktisk vurdering”, s. 10–14, i Norsklæreren, nr. 4, 2007 (komp)

Hagen, Erik Bjerck 2004: ”Kvalitet”, s. 23–50, i Litteraturkritikk. En introduksjon, Universitetsforlaget

Halkjelsvik, Beate 2005: ”Hva er en sjanger? En presentasjon og diskusjon av det problematiske sjangerbegrepet”, s. 31–43, i Norskrift 108/2005 (komp)

Holter, Karin 1990: ”Les incipit eller ’Si meg hvordan du begynner,…’”, s. 53–74, i Tekst og virkelighet. Åpninger i Claude Simons romaner, Universitetsforlaget (komp)

Hølmebakk, Gordon 2003: ”Konsulenten” [1986], s. 347–60, i Lest og skrevet. Essays og artikler, Gyldendal (komp)

Kress, Nancy 1999: “Beginnings”, s. 6–58, og "Endings", s. 103-43, i Beginnings, Middles & Ends, Writer’s Digest Books

Nordland, Heidi 2003: “Innledning”, s. 7–28, i Hayden White, Historie og fortelling. Utvalgte essay, overs. Av Kari og Kjell Risvik, Pax Forlag (komp)

Sutherland, John 2007: How to Read a Novel, Profile Books

Vassenden, Eirik 2007: “God vs. viktig? Omforholdet mellom kvalitet og relevans i vurderingen av litteratur”, s. 15–23, i Norsklæreren, nr. 4, 2007 (komp)

Winther, Per 2001: ”Angloamerikansk novelleteori. Enkelte hovedtrekk og betraktninger”, s. 204–25, i Hans H. Skei og Einar Vannebo red., Norsk Litterær Årbok 2001 (komp)

Wood, James 2008: How Fiction Works, Johathan Cape

Dessuten: Et utvalg konsulentuttalelser og eventuelt annet materiale som er aktuelt i forbindelse med undervisningen

* Deles ut på seminaret

Pensumtekster som ikke er samlet i Akademika-kompendiet (merket komp), fins tilgjengelige i bokform (i Akademika bokhandel, på biblioteket eller på nettet).

Med forbehold om endringer.

Publisert 3. okt. 2012 14:47 - Sist endret 24. jan. 2013 18:00