Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. mai

Eksamensordning

Mappelevering.

Innleveringsfrist: 8. juni kl. 15:00

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 16:27