Pensum/læringskrav

Bøker

Kress, Nancy 2011: Beginnings, Middles & Ends, Writer’s Digest Books.

Wood, James 2008: How Fiction Works, Johathan Cape (Picador, 2009).

Manus og andre tekster som utdeles på seminaret / er tilgjengelig på nett

Askildsen, Kjell 1996: “Hundene i Tessaloniki”, i Hundene i Tessaloniki, noveller, Oktober.

Egeland, Marianne 2015: “Anerkjennelse og autentisitet i virkelighetslitteraturen”, i Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1/2015, s. 34-48 (www.idunn.no).

Lindstrøm, Merethe 1994: “Hunden”, i Svømme under vann, noveller, Aschehoug.

En utenlandsk (engelskspråklig) roman (som seminardeltakerne skal vurdere).

To norskspråklige bokmanus under arbeid (som seminardeltakerne skal vurdere).

Et utvalg konsulentuttalelser og eventuelt annet materiale som er aktuelt i forbindelse med undervisningen.

Kompendium

Carver, Raymond 1981: “The Bath”, i Columbia 6/1981, s. 32–41.

—        1993: “The Bath” [1981], i What We Talk About When We Talk About Love, Harvill Press, s. 39–47.

—        1999: “A Small, Good Thing” [1983], i Cathedral, Harvill Press, s. 55–84.

Andersen, Øivind 1995: “Retorisk kommunikasjon”, i I retorikkens hage, Universitetsforlaget, s. 19–54.

Andreassen, Trond 2000: “Den trange fødselen – veien frem til rette marger og stive permer”, i Bok-Norge. En litteratursosiologisk oversikt, Universitetsforlaget, s. 285–96.

Asdal, Kristin m.fl. 2008: “Forfatteren”, i Tekst og historie, Universitetsforlaget, s. 221–60.

Cavitch, M. 2012: “Genre”, i The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, 4. utg., red. Roland Greene m.fl., Princeton University Press, s. 551–54.

Eakin, Paul John 2004: “Introduction. Mapping the Ethics of Life Writing”, i The Ethics of Life Writing, red. Paul John Eakin, Cornell University Press, s. 1–16.

Furuseth, Sissel 2007: “Kvalitetsvurdering og definisjonsmakt – en fagdidaktisk vurdering”, i Norsklæreren, 4/2007, s. 10–14.

Hagen, Erik Bjerck 2004: “Kvalitet”, i Litteraturkritikk. En introduksjon, Universitetsforlaget, s. 23–50.

Holter, Karin 1990: “Les incipit eller ’Si meg hvordan du begynner,...’”, i Tekst og virkelighet. Åpninger i Claude Simons romaner, Universitetsforlaget, s. 53–74.

Hølmebakk, Gordon 2003: ”Konsulenten” [1986], i Lest og skrevet. Essays og artikler, Gyldendal, s. 347–60.

Nordland, Heidi 2003: “Innledning”, i Hayden White, Historie og fortelling. Utvalgte essay, overs. av Kari og Kjell Risvik, Pax Forlag, s. 7–28.

Vassenden, Eirik 2007: “God vs. viktig? Om forholdet mellom kvalitet og relevans i vurderingen av litteratur”, i Norsklæreren, 4/2007, s. 15–23.

Winther, Per 2001: “Angloamerikansk novelleteori. Enkelte hovedtrekk og betraktninger”, i Hans H. Skei og Einar Vannebo red., Norsk Litterær Årbok 2001, s. 204–25.

Med forbehold om endringer. Det kan være aktuelt med sekundærlitteratur i tilknytning til manus som skal vurderes.

Publisert 14. okt. 2016 10:10 - Sist endret 14. okt. 2016 10:17