Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

7. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen

18. mai kl. 13:00 til 21. mai

Hjemmeeksamensoppgaven publiseres på semestersiden kl 11 utleveringsdagen og må leveres i ekspedisjonens åpningstid på innleveringsdagen.

Besvarelsen leveres i tre eksemplarer. Besvarelsen skal være stiftet i øverste venstre hjørne og kandidatnummer skal stå øverst til høyre på forsiden.

Obligatorisk erklæring vedr. fusk må leveres sammen med besvarelsen. Erklæringen finner du her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

Det skal ikke stå navn på besvarelsen og det skal ikke brukes plastomslag.

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.