Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.01.2010Torill Steinfeld  Rom 338 Harriet Holters hus. (Gjelder alle ganger med mindre annet blir opplyst)  Introduksjon. Planlegging. Tema: Hva er litteraturdidaktikk? Faghistorisk oversikt   
26.01.2010    Justering av plan/planlegging. Faghistorisk oversikt fortsetter. Artikler av Knudsen og Longum    
02.02.2010    Om litteraturresepsjon. Wolfang Iser, ”Tekstens appellstruktur”, Tomas Wallgren, ”Från texttolkning och receptionsestetik till en teori om estetisk verkan”, Vibeke Hetmar, ”Kap. 11. Faglighedens mange ansigter”, Bo Steffensen, ”Kap. 6. Empiriske læserundersøgelser”    
09.02.2010    Om litteraturresepsjon og –undervisning. Klaus P. Mortensen: “Dannelse på dansk”, Judith Langer: ”Rethinking Literature Instruction”, Robert Probst: ”Five Kinds of Literary knowing, Patrick Diaz, Reading and Classroom Constraints: Aligning Practice with Theory”   
16.02.2010    Örjan Torell: Hur gör man en litteraturläsare?    
23.02.2010    Undervisningsfri   
02.03.2010    Kjønn og lesning. Minoritetsspråklige elever. Artikler av Alloway & Gilbert og Millard (i Frontermappe, eller via Gender and Education, UB). Rita Hvistendahl: ”Unge lesere fra språklige minoriteter    
09.03.2010    Sylvi Penne: Noen lesere på mellom trinnet; L-G.Malmgren, Ur Åtta läsare på mellanstadiet, s. 74-83, 106-119, Sylvi Penne: ”Hvis du redder et menneske, så har du reddet hele verden”   
16.03.2010    Om PISA og nasjonale prøver. Se pensumlisten. Artikkel av Astrid Roe i kompendiet. Atle Skaftun et al.: Tilnærminger til et teoretisk rammeverk for de nasjonale prøvene i lesing    
23.03.2010    Kanonbegrep og kanondannelse  Kanon og kanondannelse. Artikler av Thavenius, Guillory og Dahl.

Les også på artikkelen om Norges litterære kanon i Wikipedia.  

30.03.2010    Ingen undervisning (påskeuken)   
06.04.2010    Påskeferie   
13.04.2010    Prosjekt (dansk) Kulturkanon og andre kanonforslag. Norsk litteraturkanon.  Presentasjon av prosjektet Kulturkanon, se Kulturkanon

Les omtalene av litteraturkanon

Maria Maria Schottenius': Danmarks topplista blev en kotte

Inger Østenstad: Kanskje gir ingen kanon. Om årets litterære kanoner og kanoniserere i Prosa 06, 2007.

Steinfeld, Torill: Danmarks kulturkanon, verk, debatt, kriterier. Norsklæreren 2006 (4) s. 60-66 I mappe på frontersiden for emnet.)  

20.04.2010    Litteraturhistorie mm  Artikler av Schou, Aarnes, Ullström og Steinfeld 
28.04.2010    Litteraturhistorie  Schou, Søren: ”Litteraturhistorie og narration"

Steinfeld, Torill: På hjemlig grunn. Norske skolelitteraturhistorier ca. 1900–1940”

Steinfeld, Torill: Norsk kanon og kanondannelse historiske linjer, aktuelle konflikter og utfordringer

 

04.05.2010    Kvalifiseringsoppgavene. Presentasjon/drøfting. Om Wergeland. Bente Aamotsbakken: Skolens kanon vår viktigste lesedannelse? Utdrag fra Framtidas norskfag (2006). "Norskfagets rolle i eit fleirkulturelt samfunn". "Litterær kanon i norsk?"  Oppgavene leveres tilbake.

Aarnes, Sigurd Aa.: ”Wergelandskultusen som nasjonsbyggende faktor”.

Bjørnsons tale ved avdukningen av WergelandsstatuenFins også i mappen på Fronter, uten bilde.

Les framstillingen av Wergeland i P.T.Andersens litteraturhistorie (eller annen grunnbok i litteraturhistorie). Fins også i mappen på Fronter, uten bilde.

 

11.05.2010    Fagplanen for norskfaget mm.   Fagplanen. Ove Eides artikkel, se pensumlisten.

Skaftun, Atle et al.: Tilnærminger til et teoretisk rammeverk for de nasjonale prøvene i lesing 

Publisert 25. jan. 2010 14:30 - Sist endret 27. apr. 2010 13:50