Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.01.2011Torill Steinfeld  Seminarrom 150 Harriet Holters hus  Introduksjon. Planlegging. Tema: Hva er litteraturdidaktikk?   Penne, Sylvi: Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole. Les side 11-108.

Les Roe, Astrid. “Who killed the young man? 15-year-olds' responses to a fable.” (I kompendiet.)

Se på omtalen av PISA 2009. Og om lesing i PISA

 

16.02.2010Gjesteforelesere + Torill Steinfeld  Rådssalen, Administrasjonsbygget  Kjønn, kommunikasjon, lesing og skole  Seminar med Astrid Roe (PISA) og Harriet Bjerrum Nielsen(Senter for grunnforskning)

Les artikler av Alloway & Gilbert og Millard (i Frontermappe, eller via Gender and Education, UB).

PISA 2009: _På rett spor_, kapittel 3, s. 59-92.

Kommentar - Pisa, internasjonalt  

23.02.2011Torill Steinfeld  Seminarrom 150 Harriet Holters hus  Om PISA. Pennes bok. Kjønn/lesning  Seminarrom 150 Harriet Holters hus

Vi fortsetter med Pennes bok. Mer om PISA. Vi tar også opp de to artiklene som skulle vært lest til seminaret den 16.2.  

02.03.2011Torill Steinfeld  Seminarrom 150 Harriet Holters hus  Om litteraturresepsjon   Artikler/kapitler av Iser, Wallgren, Hetmar, Steffensen, Penne og Malmgren. Innledning: Yvonne (Malmgren) og Erik (Steffensen, Hetmar). 
16.03.2010Harald Bache-Wiig og Torill Steinfeld  Seminarrom 150 Harriet Holters hus  Barne- og ungdomslitteratur  Johanna Spyri: Heidi. Det beregnes to timer til boka.

Wikipediaartikkel

Les: Lisa Ohm: It Takes a Village to Raise a Child: Johanna Spyri’s Female Bildungsroman, Heidi’s Lehr und Wanderjahre

Les gjerne også Phyllis Bixler Koppes: "Spyri's Mountain Miracles: Exemplum and Romance in Heidi". I mappe på Fronter-siden, under "Undervisning".

Siste time: K.P. Mortensens artikkel om dannelse og litteraturlesning. Innledning: Marianne og Ragnhild.  

30.03.2011Harald Bache-Wiig og Torill Steinfeld  Seminarrom 150 Harriet Holters hus  Barne og ungdomslitteratur  Maria Parr: Tonje Glimmerdal.

Manus av Harald Bache-Wiig. Nina Goga. Landskap og bannskap i Maria Parrs forfatterskap BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift, 2011

Hvistendahls og Seljs artikler - (litteraturundervisning for minoritetsspråklige elever). Innledning: Cecilie og Marianne 

13.04.2011  Seminarrom 150 Harriet Holters hus  Litteraturpedagogikk/litteratur i norskfaget   Judith Langer: ”Rethinking Literature Instruction”, Robert Probst: ”Five Kinds of Literary knowing, Patrick Diaz, Reading and Classroom Constraints: Aligning Practice with Theory”.

Alle i J. Langer (ed.): _Literature Instruction: A Focus on Student Response_

Geir Knudsen: ”Litteraturforståelse i rundskrivs form”

Longum, Leif: ”Eksamensoppgaver som styringsmiddel (...)"

Eide, Ove: Frå kanon til literacy. Det nye norskfaget i nærlys og perspektiv, 2006, s.6-13. LNU. (I Frontermappen.)

Innledning: Louise og Hege (Dahl Unnerud), pluss Maren. Longum og Knudsen? (Mer?)

 

20.04.2010    Påskeferie   
04.05.2011Torill Steinfeld  Seminarrom 15, P.A. Munchs hus, 9.15-12.00  Kanonbegrep og kanondannelse  Merk tid og sted: 9.15-12.00. Seminarrom 15, P.A. Munchs hus

Tema: Kanon og kanondannelse. Artikler av Thavenius, Guillory, Dahl og Brink. Les også på artikkelen om Norges litterære kanon i Wikipedia.

Utdrag fra Framtidas norskfag (2006). "Norskfagets rolle i eit fleirkulturelt samfunn". "Litterær kanon i norsk?"

Ullström, Sten-Olof: "Röster och stereotypier i litterära studentuppsatser - om litteraturundervisningens villkor förr och nu"

Innledninger: Kari A: Om kanondebatten (også om lærebøker) Solrun om Per Dahls artikkel.

 

11.05.2010Torill Steinfeld  Seminarrom 15, P.A. Munchs hus, 9.15-12.00   Litteraturhistorie  Merk tid og sted.

Schou, Søren: ”Litteraturhistorie og narration"

Steinfeld, Torill: Norsk kanon og kanondannelse historiske linjer, aktuelle konflikter og utfordringer

Torill Steinfeld: På hjemlig grunn. Norske skolelitteraturhistorier ca. 1900–1940”

Aarnes, Sigurd Aa.: ”Wergelandskultusen som nasjonsbyggende faktor”.

Ullström, Sten Olof, "Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet.

Innledning om Aarnes' artikkel, pluss Wergelandsbidlet i nye lærebøker ved Klara.  

Publisert 24. nov. 2010 13:48 - Sist endret 18. mai 2011 22:20