Pensum/læringskrav

Fagprosa og skjønnlitterære tekster

Et utvalg av vårens fagprosa og vårens skjønnlitteratur, tilsvarende 4-5 verk. Ingvild H. Rishøi:Historien om fru Berg (noveller, Geir Bjørnå Høstmyr:Gi meg et sverd (roman), David Vann:Legender om et selvmord (oversatt)+ en sakprosabok(tittel kommer senere). Alle leses i manusversjon, som deles ut.

Teori og estetisk debatt

Barthes, Roland: Criticism and Truth, [1987], s. 29 – 59. (30 sider)

Baudelaire, Charles: ”Hva tjener kritikken til?”, fra Kunsten og det moderne liv, [1987], s. 13 – 15. (3 sider)

Beardsley, Monroe: Aesthetics, 1981, s. 454 – 489. (35 sider)

Blanchot, Maurice: “Hur är det med kritiken?”, Essäer, [1980], s. 33 – 39. (6 sider)

Bloom, Harold: The Western Canon, 1994, s. 1 – 41. (40 sider)

Brownstein, Rachel M.: "Interrupted Reading: Personal Criticism in the Present Time". In: H. Aram Veeser (ed): Confessions of the Critics, 1996, s. 29 – 40. (11 sider)

McDonald, Rónán: "The Foundation of Critical Value". In: The Death of the Critic, 2007, s 41-74 (33 sider).

Mukarovsky, Jan: "Estetisk verdi som sosialt faktum". In: Heldal og Linneberg (eds): Strukturalisme i litteraturvitenskapen (1978), s. 66 - 99. (33 sider)

Norsk litteraturkritikks historie

Beyer, Edvard (red.): Norsk litteraturkritikks historie, bind I: s. 2 – 58 og s. 180 – 256, bind II: s. 58 – 69 og s. 175 – 261 (ikke komp).

Nordisk debatt

Andersen, Per Thomas: ”Kritikk og kriterier”, Vinduet 3/1987, s. 17 – 26. (10 sider)

Andersen, Per Thomas: "Danjanistikk og kritikk". In: Lie og Nysted (eds): Samtale med et svin [1995], s. 9 - 26 (17 sider)

Forser, Tomas: Kritik av kritiken [2002], s. 9 - 21 og 101 - 176 (87 sider)(ikke komp)

Forser, Tomas: "Dagspresselogikk og litteraturkritikk". In Morgenbladet 5.-11. mars 2004 (5 sider)

Hagen, Erik Bjerck: Litteraturkritikk [2004], s. 13 – 99 og 148 - 187 (125 sider)

Jørgensen, John Christian: Sprogblomster i spinatbedet [1999], s. 7 - 37 og 93 - 130 (67 sider)

Kittang, Atle: Diktekunstens relasjonar, 2009, kap 4 (s 47-62) og 5 (s 63-89) (41 sider)(ikke komp).

Loman, Rikard (et al eds): Kulturjournalistikens grunder, 2007, kap 1 (s 11-30) (19 sider).

Lund, Cecilie Wright: Kritikkens rom - rom for kritikk? [2000], s. 48 - 68 (20 sider)

Svedjedal, Johan: "Kritiska tankar. Om litteraturkritiken och det litterära systemet". In: TFL 1/1998 (12 sider)

Anbefalt ekstra lesning:

Atle Chistensen: Kritikarboka. Om litteratur, journalistikk og kvalitet. Fagbokforlaget 2010. Se også Tonje Volds anmeldelse av boka (Prosa 5/2010)

Prosa 6/2010 – nr om fagbokkritikk, alle får et eksemplar av det.

Unn Conradi Andersen: ”Kjønnsklister”, s 9-17 i Har vi henne nå? Kvinnelige forfatterskap og mediene. Gyldendal Akademisk 2009

Litteraturkritikk fra ulike aviser, medier: Eksempelmateriale. Anmeldelser av J. Halberg: En norsk tragedie, Ingrid Z. Aanestad: Stormkyss, Geir Gulliksen: Forenkling, Gaute Heivoll: Før jeg brenner ned. J. Halberg: Flommen, L. Ullmann: Når jeg er hos deg. Anmeldelser av og debatt om Tore Rem bd 2 av Bjørneboe-biografien, og av Edvard Hoems Bjørnsonbiografi, bd 2. Valgfritt valg av anmeldelser. Eksempler fra siste halvdel av 1800-tallet.

Tor Eystein Øverås: Livet! Litteraturen! Artikler 2006 - 2009. Gyldendal 2009.

Publisert 29. okt. 2010 09:43 - Sist endret 21. jan. 2011 12:01