Semesterside for NOR4314 - Vår 2017

Sensuren i NOR4314 V17 har falt, og resultatet ligger i Studentweb.
Eventuelle karakterbegrunnelser i dette emnet gis kun muntlig, og anmodning om slike sendes på e-post til 'nina.kulsrud@iln.uio.no' innen onsdag 21. juni kl. 11.

(Jfr. Lov om universiteter og høgskoler §5-3 punkt 2 siste ledd, der det står: ' Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.')

16. juni 2017 09:13

Si din mening!

Alle emner ved Universitetet i Oslo evalueres hvert andre år. Institutt for lingvistiske og nordiske studier jobber kontinuerlig med å forbedre undervisningen på emnene sine. Vi ønsker nå å høre din mening om et av emnene du tar dette semesteret. Nederst finner du en lenke til et nettskjema med spørsmål vi ønsker å høre din mening om. Det tar ca. 4 minutter å svare på alle spørsmålene. De fleste spørsmålene er avkryssningsspørsmål der du også kan skrive en kommentar dersom du ønsker det.

Svaret ditt her helt anonymt! Svarene vil bli bearbeidet og publisert i en rapport som vil bli tilgjengelig på nettsiden http://www.hf.uio.no/iln/studier/ressurser/evaluering/

Tusen takk for at du tar deg tid til å svare på spørsmålene!

Svarfrist: 05.05 kl. 15:00

https://nettskjema.no/a/nor4314-v17.html

18. apr. 2017 10:21