Pensum/læringskrav

Romaner

Benedictsson, Victoria. Pengar (1885)

 • Skram, Amalie: Constance Ring (1885), Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Janet Garton, 2008.

 • Skram, Amalie: Fru Inés (1891), i Skrams beste, Oslo: Gyldendal 2006.

 • Jølsen, Ragnhild: Rikka Gan (1904)

Drama

 • Skram, Amalie. Agnete. Drama i Tre Akter, 1893
 • Przybyszewska, Dagny Juel. Synden (1898), i Synden og to andre skuespill, O.M. Solberg (red.), 1978, s. 61–93

Ett av følgende drama:

 • Garborg, Hulda: Rationalt Fjøsstell (1903)
 • Garborg, Hulda: Edderkoppen, 1904
 • Graah, Asta: Folk. Skuespil i tre akter, antaget til opførelse paa Kristiania theater, 1890
 • Kieler, Laura: Mænd af Ære, 1890
 • Prydz, Alvilde: Undine: et Interieur, 1904

Listen kan bli supplert.

Tekster i kompendium

Skjønnlitteratur

•Benedictsson, Victoria: ”Ut ur mörket”, i Larsson, Lisbeth: Hennes döda kropp. Victoria Benedictssons arkiv och författarskap, Stockholm 2008, ss. 229–259

•Benedictsson, Victoria: ”Ett Pariserminne”, i Axel Lundegard (red.): Berättelser och utkast. Efterskörd av Ernst Ahlgren, 5. opplag, Stockholm 1919, ss. 322–331

•Hørbye, Ragna: ”Baldronning”, Novelletter (1885), i Hareide, Jorunn (red.): Norske kvinnetekster 1600–1900, 1992, Oslo: Pax forlag, ss. 151–155

•Hørbye, Ragna: ”Stå brud”, Nye Novelletter (1864), i Gimnes, Steinar og Hareide, Jorunn (red.): Norske tekster. Prosa før 1900, Oslo: Cappelen 1997, ss. 406–411

•Lagerlöf, Selma: ”Spökhanden”, i Från skilda Tider. Efterlämnade skrifter. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 1943, ss. 200–210

•Prydz, Alvilde: ”Aftenlød”, I moll (1885), i Gimnes, Steinar og Hareide, Jorunn (red): Norske tekster. Prosa før 1900, Oslo: Cappelen 1997, ss. 341–347

Litteraturkritikk, essayistikk

 • Garborg, Hulda (1905): Charlotte Perkins Gilman: ”Hjemmet, dets arbeide og indflydelse ”, i Samtiden 1905, ss. 590–598
 • Skram, Amalie: ”Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det 17de aarhundrede af J.P. Jacobsen”, Bergens Tidende 17.2.1877, i Optimistisk Læsemaade. Amalie Skrams litteraturkrititikk, Oslo: Gyldendal 1987, ss. 13–15
 • Skram, Amalie: ”Optimistisk Læsemaade”, Dagbladet 19.2. 1881, i Optimistisk Læsemaade. Amalie Skrams litteraturkrititikk, Oslo: Gyldendal 1987, ss. 64¬–69

Sekundærlitteratur

 • Engelstad, Irene: ” Naar jeg kommer, blir jeg ganske annerledes grov!” Amalie Skram (1846-1905)”, i Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 1. Oslo: Pax Forlag 1988, ss. 190–197.

 • Engelstad, Irene: ”Naturalismen og heslighetens estetikk”, Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 1. Oslo: Pax Forlag 1988, ss. 197–204.

 • Engelstad, Irene: ”Innledning”, i Optimistisk Læsemaade. Amalie Skrams litteraturkrititikk, Oslo: Gyldendal 1987, ss. 9–12.

 • Garton, Janet: "Georg Brandes og nordiske kvinneforfattere: Amalie Skram og hennes samtidige". I Olav Harsløf (red.): Georg Brandes og Europa. København: Det kongelige Bibliotek/Museum Tusculanum, København 2004, ss. 203–14

 • Engdal, Marte Halse: ” ’En saa kjønslig Bog kjender vi hidtil ikke i vor Literatur’. Om resepsjonen av Amalie Skrams roman Constance Ring”, Edda 1997, nr. 4,s s. 315–35.

 • Hamm, Christine, ”Naturalism och melodrama. Amalie Skrams ’Constance Ring’ som opera”. I: Yvonne Leffler (red.): Det moderna genombrottets prosa. Sju analyser. Lund:Studentlitteratur 2005, ss. 81–99.

 • Hareide, Jorunn (1998). "... et lyslevende, forstandigt og paalideligt Vidne..." Camilla Collett som essayist., I: Egil Børre, Johnsen & Trond Berg, Eriksen (red.), Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, bind I. Oslo: Universitetsforlaget, ss. 391-399

 • Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise: "Modernitetens kvindelige tekst. Det moderne gennembrud i Norden". Nordisk kvindelitteraturhistorie, bd. II: Faderhuset. Kbh. 1993, ss. 330–353.

 • Iversen, Irene: "Et moderne gjennombrudd", Irene Engelstad, m.fl., Norsk kvinnelitteraturhistorie, Oslo: Pax 1988, ss. 155–168

 • Langås, Unni, ”Marmorkvinnen. Den forstenede kroppen i Skrams ’Fru Inés’”, i Kroppens betydning i norsk litteratur, bd.1, 1800-1900. Oslo: Fagbokforlaget 2004, ss. 188–213

 • Norseng, Mary Kay: ”Eros og ære. Problemdiktning og sjeledrama rundt århundreskiftet”, i Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd 1, Oslo: Pax Forlag 1988, ss. 235–244.

 • Rønning, Anne Birgitte: 'Ubestemmeleg utestengd utan grunn' – noen tanker om Dagny Juel Przybyszewskas plass i norsk litterarturvitenskap. I Hilsen. En bok til Arne Melberg i anledning 60-årsdagen, Oslo: Gyldendal 2002, ss. 258–267

 • Steinfeld, Torill (1994). Dansk eller norsk, kvinnelig eller mannlig: Mottakelsen av Amalie Skrams forfatterskap i samtidens Danmark, I: "Laserne". Studier i den dansk-norske felleslitteratur etter 1814, Oslo: Aschehoug 1994, ss. 183–208

 • Witt-Brattström, Ebba: "Den store faders fald", Nordisk kvindelitteraturhistorie, bd. II: Faderhuset. København: Rosinante 1993, ss. 565–569

 • Wærp, Henning Howlid: "Utover enhver grense. Gotiske trekk i Ragnhild Jølsens romaner" i Haugen, Torgeir, red.: Litterære skygger: norsk fantastisk litteratur, 1998, ss. 101–21
 

Tekster som er elektronisk tilgjengelige og/eller blir lagt i Fronter-mappen for emnet

Primærlitteratur

 • Collett, Camilla: ”Berlins Gader” (1868), i Samlede Værker II, Kra. 1913, ss. 63–71
 • Collett, Camilla: ”Mere fra Paris” III, i Samlede Verker III, 170–171
 • Collett, Camilla: ”Breve fra Pariserudstillingen” 3. brev, i Samlede verker III, 122–127
 • Collett, Camilla: ”Paris før og nu”, Samlede verker III, 167–172

 • Collett, Camilla: ”Indledning”, ”Kvinden i Literaturen”, i Samlede Værker II, Kra. 1913, ss.376–387
 • Camilla Collett: ”Marie Grubbe” (1877), Samlede Værker II, 1913, ss. 467–470
 • Collett, Camilla: ”Tre Dage i Versailles” (1868), i Samlede Værker II, Kra. 1913, ss. 97–113
 • Key, Ellen. ”Framtidens kvinna”, i Tankebilder, bd. 1, 1898, ss. 72–77.

 • Przybyszewska, Dagny Juel: ”Sing mir dag Lied”, ”Et la tristesse”, ”Tusmørke, ”In questa oscura”, Samtiden 1900, ss. 289–298,

Sekundærlitteratur

 • *Klok, Janke: Amalie Skrams fire byromaner: et naturalistisk romaneksperiment, i TijdSchrift voor Skandinavistiek, vol. 22 (2001), nr. 1, s. 171–188

 • Selboe, Tone: Camilla Collett og retten til å gå. Nordlit 2003 (13) s. 173–187

 • Wijkmark , Sofia: Female Monstrosity and Madness in Selma Lagerlöfs “The Ghost hand”, i Anales N. E. 11 s. 83–96 , Gøteborg universitet, 2008.

Publisert 29. juni 2011 13:22 - Sist endret 24. nov. 2011 10:11