Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 2. juni kl. 11:00

Innleveringsfrist: 11. juni kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Utleveringsdato på semesteroppgave står nevnt utelukkende av tekniske årsaker, og er ikke noe man trenger å bry seg om. Det er kun innleveringsdatoen som er viktig her.

Kvalifiseringsoppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 04:18